niedziela, 25 lutego

Nauka

Stres wśród młodzieży – wyniki badania [projekt tutoringowy]
Najlepsze, Nauka, Porady, Społeczeństwo, Szkoła

Stres wśród młodzieży – wyniki badania [projekt tutoringowy]

W ramach projektu tutoringowego w Pre IB przygotowałam ankietę dotyczącą stresu wśród młodzieży (w przedziale wiekowym: 13 - 18 lat). Wybrałam ten temat ze względu na jego uniwersalność i powszechność. Uważam, że stres w mniejszym lub większym stopniu wpływa na życie każdego człowieka. Jest trudny do uniknięcia, dlatego dobrze jest wiedzieć o nim jak najwięcej: w jaki sposób się objawia, jakie bodźce go powodują oraz jak można z nim sobie radzić. W celu stworzenia ankiety sięgnęłam po inspirację do artykułów i badań psychologicznych, biorąc pod uwagę zarówno własne obserwacje, jak i spostrzeżenia innych osób. Przygotowując ją, dużo się nauczyłam o tym temacie, ale wydaje mi się, że po analizie wyników dowiedziałam się jeszcze więcej. W dalszej kolejności, prawdopodobnie w maju, ...
The Strange Mystery Of The Bermuda Triangle
Najlepsze, Nauka, Społeczeństwo, Szkoła

The Strange Mystery Of The Bermuda Triangle

The Bermuda Triangle is a vaguely defined area in the western part of the North Atlantic Ocean, resembling a triangle (with its three points located in Miami, Puerto Rico and Bermuda Island), where several aircrafts and ships are said to have disappeared under puzzling circumstances. Although, the fabled vicinity, hosts one of the busiest shipping lanes and aircrafts regularly fly over the territory. Popular culture has linked the disappearances with paranormal activity and extraterrestrial beings. Documented data indicates that a significant part of the incidents were false, inaccurate or later abolished by the creator. What exactly is the Bermuda Triangle? The scrutiny of the unusual vanishings most probably began with an article published in The Miami Herald by Edward V...
Huby i porosty – raport z obserwacji przyrody w Lesie Kabackim [projekt tutoringowy]
Najlepsze, Nauka

Huby i porosty – raport z obserwacji przyrody w Lesie Kabackim [projekt tutoringowy]

Pomysł na ten projekt pojawił się podczas jednej z moich spotkań tutoringowych z Panem Bartłomiejem Mrożewskim. Celem projektu była obserwacja ekosystemu martwego drzewa. Jako, że huby i porosty pojawiają się na martwych drzewach (można je znaleźć również na żywych), a obserwacja i zbieranie danych na ich temat okazało się ciekawym zajęciem, postanowiłem w moim projekcie skupić się głównie na tych dwóch organizmach. Wszystkie obserwacje przeprowadziłem w północno-zachodniej części Lasu Kabackiego (części graniczącej z Ursynowem), do którego co kilka tygodni wychodziłem na półgodzinne spacery, w celu obserwacji i robieniu zdjęć rosnącym w nim hubom i porostom. Huby a martwe drzewa, rola hub w ekosystemie Huby zaliczają się do królestwa grzybów. Prowadzą one pasożytniczy tryb ż...
Gospodarka II RP: sukcesy i porażki
Historia, Nauka, Szkoła

Gospodarka II RP: sukcesy i porażki

Problemy natury ekonomicznej należały do najpoważniejszych wyzwań nowego państwa polskiego na przestrzeni lat 1918-1939. Od stanu gospodarki w znacznym stopniu zależała pozycja państwa na arenie międzynarodowej oraz przede wszystkim poziom życia obywateli. W świetle definicji Oxford English Dictionary gospodarka oznacza „stan państwa lub regionu pod względem produkcji i konsumpcji dóbr i usług oraz podaży pieniądza.”[1] Gospodarka jest zatem pojęciem niezwykle szerokim obejmującym niemalże każdą sferę ludzkiego życia i wytwórczości. Niniejsza praca przedstawi, przeanalizuje i oceni politykę gospodarczą rządów II Rzeczypospolitej w czterech kluczowych sferach : infrastruktury, finansów, rolnictwa oraz przemysłu. Państwo u progu niepodległości zmagało się z wieloma poważnymi trudnościami ham...
Czy warto dążyć do prawdy za wszelką cenę? Rozważania na kanwie „Króla Edypa”.
Nauka

Czy warto dążyć do prawdy za wszelką cenę? Rozważania na kanwie „Króla Edypa”.

Prawda jest przedmiotem debat i sporów ludzi od tysięcy lat. Zagadnienie prawdy dotyczy bowiem każdego człowieka z osobna, jak również ludzi, jako związanej ze sobą, chcąc nie chcąc, społeczności. Sądy dotyczące prawdy są skrajnie różne: jedni mówią, że jest ona jedna, wielka, nieskończona i, co najważniejsze, wspólna. Podążają oni bardziej lub mniej świadomie za myślą Sokratejską. To Sokrates bowiem, w starożytnych Atenach, ponad dwa i pół tysiąca lat temu sformułował twierdzenie o istnieniu prawdy obiektywnej. Stanął on w opozycji do tego, co w tamtych czasach głoszono powszechnie. Mianowicie, że jest „tyle prawd, ile ludzi”. Prekursorami tego relatywistycznego poglądu na temat prawdy byli sofiści – ateńscy nauczyciele, oferujący bogatej młodzieży, która w przyszłości objąć miała waż...
Komentarz do fragmentu tekstu „Bildungsroman” Krzysztofa Vargi
Nauka

Komentarz do fragmentu tekstu „Bildungsroman” Krzysztofa Vargi

Krzysztof Varga, nie jako pierwszy i nie po raz pierwszy, podejmuje w swoim tekście próbę syntezy problemów trapiących dzisiejszy świat. Wchodząc na szczyt wzgórza, zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie teatru, który wystawia przed nim rażącą w oczy sztukę o codzienności. Z jednej strony widzi „przesadnie wymalowane, wypudrowane i wyperfumowane piękności”, a z drugiej stoki, które mogłyby się stać „najpiękniejszym cmentarzyskiem świata”. Motywem, który zdaje się łączyć, w sposób tragiczny, te dwa obrazy, jest nieuniknione poczucie przemijania. Z jednej strony jeszcze zupełnie nieuświadomione, a z drugiej uświadomione aż do bólu. Jednak te obrazy łączy coś jeszcze — lokalizacja, a ściślej Budapeszt. Jest to miasto położone w miejscu dla samego pisarza wyjątkowym. Varga jest synem polsko-w...
Czy Związek Sowiecki w czasach stalinowskich był państwem totalitarnym?
Najlepsze, Nauka, Społeczeństwo, Szkoła

Czy Związek Sowiecki w czasach stalinowskich był państwem totalitarnym?

W świetle definicji słownika The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, autorstwa wybitnego filozofa i historyka Rogera Scrutona, mianem państwa totalitarnego możemy określić każde państwo, które nie zezwala na funkcjonowanie żadnych autonomicznych instytucji i.e. ustrój w którym cele, działalność i członkostwo wszystkich organizacji poddana są nieograniczonej władzy państwa”. Podobny pogląd prezentuje profesor Simon Blackburn w Oxford Dictionary of Philosophy. Według niego totalitaryzm oznacza „zasadę rządów, według której wszystkie instytucjonalne i prywatne układy podporządkowane są całkowicie władzy państwa. W systemie totalitarnym nie istnieją zatem żadne instytucje autonomiczne względem państwa i nie ma prawnej granicy między prywatną i publiczną sferą życia obyw...
Metoda cyjanoakrylowa – rewolucja w kryminalistyce
Nauka

Metoda cyjanoakrylowa – rewolucja w kryminalistyce

Do zbierania odcisków najczęściej używa się proszków daktyloskopijnych, czy to magnetycznych, czy świecących pod wpływem UV. Proszki te przyklejają się do pozostawionych przez nas pozostałości tłuszczów, potu i naskórka, ujawniając odcisk. Jeżeli śledczy podejrzewa, że w danym miejscu może być odcisk, nabiera odrobinę takiego proszku i delikatnie przeciąga nim po powierzchni potencjonalnego śladu, od góry do dołu. Następnie bierze drugi pędzelek i ostrożnie pozbywa się nadmiaru proszku ujawniając linie papilarne podejrzanego. Wady proszków daktyloskopijnych Metoda ta ma kilka wad. Często zdarza się, że ktoś nieuważny nasypie za dużo proszku lub za mocno przeciągnie pędzlem i ślad zatrze, udaremniając dalsze śledztwo. Czynnikiem mocno ograniczającym możliwości proszków jest też r...
Pisarki w dziejach literatury: Murasaki Shikibu
Historia, Nauka

Pisarki w dziejach literatury: Murasaki Shikibu

Serię felietonów o ważnych pisarkach w dziejach literatury zaczniemy od Murasaki Shikibu. Ta japońska twórczyni, żyjącą na przełomie X i XI wieku, napisała pierwszą powieść w historii, która jest uznawana za największe dzieło średniowiecznej literatury japońskiej. Mistrzyni poezji Choć jej prawdziwe imię jest nieznane, przypuszczamy że przydomek "Murasaki", inaczej "fiolet", wzięła od imienia jednej ze swoich fikcyjnych bohaterek. Z kolei "Shikibu" odzwierciedlał status społeczny jej ojca, ważnego urzędnika administracji cesarskiej. Ród z którego wywodziła się pisarka, należał do arystokracji japońskiej, dzięki czemu mogła sobie ona pozwolić na dobre wykształcenie. Zaliczała się do niego znajomość języka chińskiego, która w tamtych czasach była zastrzeżona głównie dla mężczyz...
This day in history: 60 years ago Sputnik was launched
Historia, Nauka

This day in history: 60 years ago Sputnik was launched

Sixty years ago, on October 4th, 1957, the first artificial satellite was launched. Sputnik 1 was sent by the Soviet Union into orbit, what appeared as a groundbreaking moment in human history, and the political sphere, especially. It should be reminded at this point, that Sputnik was launched at the peak of the Cold War. A few days earlier, the American Strategic Air Command initiated a nuclear alert in anticipation of the Russian attack. Competition between the Soviet and the Western worlds was continuously increasing tensions. Both camps were “aiming for the stars” and for the first time since the World War Two had ended, the Soviets appeared to be winning in this area. It started a series of events known as the Sputnik Crisis. In the middle of ongoing scientific and te...