niedziela, 25 lutego

Nauka

Zagadka matematyczna
Nauka, Szkoła

Zagadka matematyczna

If you want to find your birthmate (a person whose birthday is the same day as yours), what is the least number of people whose birthdays you need to ask about to have a 50-50 chance? Odpowiedzi wraz z uzasadnieniem można przesyłać do p. Pauliny Szymańskiej. Zagadka nadaje się jak najbardziej dla uczniów Studies!!! Pierwsza prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona!
Nauka obywatelska na „TOK Blok”
Nauka, Szkoła, Wydarzenia

Nauka obywatelska na „TOK Blok”

Klasyfikowanie galaktyk na podstawie zdjęć z teleskopu Hubble (Galaxy Zoo), odtwarzanie historycznych zapisów pogody na podstawie logów okrętów wojennych (Old Weather), czy odczytywanie zapisków na antycznych papirusach, które przeleżały ponad dwa tysiąclecia w piaskach Egiptu (Ancient Lives). Te fascynujące projekty badawcze łączy fakt, że większość zaangażowanych w nie badaczy jest wolontariuszami, którzy poświęcają na pracę swój wolny czas. Te i podobne inicjatywy, z którymi można zapoznać się między innymi na stronie Zooniverse, określa się wspólnym mianem nauki obywatelskiej. Zjawisko to było tematem pierwszego, plenarnego spotkania z cyklu "TOK Blok", zorganizowanego dla całego rocznika IB 1, które odbyło się 3 października 2013 roku w naszej szkole. Celem cyklu "TOK Blok" jes...