środa, 17 lipca

Audio

Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. Spotkanie z Konstantym Gebertem [AUDIO]
Audio, Społeczeństwo, Szkoła

Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. Spotkanie z Konstantym Gebertem [AUDIO]

W poniedziałek 1 grudnia 2014 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Konstantego Geberta* - psychologa, dziennikarza, reportera wojennego. Punktami wyjściowymi rozmowy były trzy podstawowe wartości, czy może ideały dziennikarstwa: niezależność, bezstronność oraz obiektywizm. Kto czyta gazety? "Ilu z was codziennie czyta gazetę?". W górę powędrowało kilka rąk. Może jedna trzecia uczestników. Oto główny problem prasy: ludzie coraz rzadziej sięgają po słowo drukowane. Kurczą się budżety, spadają nakłady. A gazeta musi na siebie zarobić. "Podstawą niezależnego dziennikarstwa jest to, czy gazeta przynosi dochód" - podkreśla Konstanty Gebert. To, że musi być udanym biznesem, rzutuje na treści, które przekazuje. Pewne tematy nie są poruszane właśnie dlatego, że nie będą...
Spotkania z tłumaczami [NAGRANIA]
Audio, Szkoła

Spotkania z tłumaczami [NAGRANIA]

W Międzynarodowy Dzień Tłumacza spotkaliśmy się w szkole z czterema osobami, znanymi z tego, że są świetne w tym fachu. Najpierw Anna Cetera oraz Piotr Kamiński (z Paryża via Skype) mówili o przekładzie na polski pierwszej sceny "Makbeta" Williama Szespira. Porównywaliśmy kilka wariantów tłumaczenia słów dramaturga. Zaraz potem Jarosław Mikołajewski opowiadał o wierności i lojalności w pracy tłumacza, bardzo plastycznie przybliżając słuchaczom poezję włoską: Dantego czy Ungarettiego. Na koniec Aneta Kamińska, która przekłada na polski współczesną poezję ukraińską, mówiła o swojej pracy nad utworami zaprzyjaźnionych poetów. Ważne, że mówiliśmy również o tym, jak wojna na Ukrainie widoczna jest w pisanych tam teraz wierszach, mówiliśmy o życiu mieszkających tam ludzi. Przedstawiam...
Review: TOK lecture by Professor Magdalena Fikus [NAGRANIE]
Audio, Szkoła, TOK

Review: TOK lecture by Professor Magdalena Fikus [NAGRANIE]

On the 18th of September students of IB1 had the opportunity to participate in a lecture prepared by Professor Magdalena Fikus, who was the first TOK guest in this school year. Who is Magdalena Fikus Professor Magdalena Fikus is a perfect example of a notable scientist. She conducted scientific research on sectors that mostly include: biochemistry as well as genetic engineering. Moreover, professor Magdalena Fikus was co-organiser and initiator of the European Science Events Association, EUSCEA 2002. For 14 years she has been conducting the first scientific coffee in Warsaw. Professor Magdalena Fikus has been creating and co-organising the well-known Warsaw Science Festivals for 14 years. She was also awarded numerous awards for her significant popularizing activity. Profess...
<em>„Wieloma książkami obracam”</em>
Audio, Szkoła

„Wieloma książkami obracam”

Niedawno wysłuchaliśmy wykładu-prezentacji prof. Pawła Rodaka o autobiografizmie w polskich dziennikach i innych praktykach pisarskich XX wieku. Autor jest historykiem literatury i kultury polskiej, kulturoznawcą, kierownikiem Zakładu Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, a także członkiem Centre Michel Foucault d'études françaises. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologią słowa (przede wszystkim praktykami pisma i druku). Publikujemy zapis audio tych bardzo ciekawych zajęć – posłuchajcie. ap
Międzynarodowy Dzień Tłumacza [NAGRANIA]
Audio, Szkoła

Międzynarodowy Dzień Tłumacza [NAGRANIA]

Tym razem jeszcze lepiej niż w zeszłym roku czciliśmy Międzynarodowy Dzień Tłumacza (co to będzie w przyszłym roku…). Odbyły się dwa ciekawe i ważne spotkania z tłumaczami – z Adamem Lipszycem (badaczem twórczości Waltera Benjamina i Harolda Blooma, filozofem, nauczycielem z Bednarskiej) na temat przekładów Procesu Franza Kafki, a właściwie na temat różnych prób przekładu pierwszego zdania tej powieści oraz z Julią Fiedorczuk (tłumaczką Laury (Riding) Jackson i Laurie Anderson, poetką, autorką opowiadań) na temat współczesnej poezji amerykańskiej. Dwie różne osoby, dwa różne modele pracy z tekstem, dwa fantastyczne spotkania/warsztaty! Nagrania: Adam Lipszyc Julia Fiedorczuk Pewnie jakoś pełniej żyje się w kilku językach. Może właśnie wtedy słowo zaczyna znaczyć, staje się ...