sobota, 22 czerwca

Zagadka matematyczna

Math-riddle

If you want to find your birthmate (a person whose birthday is the same day as yours), what is the least number of people whose birthdays you need to ask about to have a 50-50 chance?

Odpowiedzi wraz z uzasadnieniem można przesyłać do p. Pauliny Szymańskiej. Zagadka nadaje się jak najbardziej dla uczniów Studies!!! Pierwsza prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *