wtorek, 3 października

Najlepsze

Huby i porosty – raport z obserwacji przyrody w Lesie Kabackim [projekt tutoringowy]
Najlepsze, Nauka

Huby i porosty – raport z obserwacji przyrody w Lesie Kabackim [projekt tutoringowy]

Pomysł na ten projekt pojawił się podczas jednej z moich spotkań tutoringowych z Panem Bartłomiejem Mrożewskim. Celem projektu była obserwacja ekosystemu martwego drzewa. Jako, że huby i porosty pojawiają się na martwych drzewach (można je znaleźć również na żywych), a obserwacja i zbieranie danych na ich temat okazało się ciekawym zajęciem, postanowiłem w moim projekcie skupić się głównie na tych dwóch organizmach. Wszystkie obserwacje przeprowadziłem w północno-zachodniej części Lasu Kabackiego (części graniczącej z Ursynowem), do którego co kilka tygodni wychodziłem na półgodzinne spacery, w celu obserwacji i robieniu zdjęć rosnącym w nim hubom i porostom. Huby a martwe drzewa, rola hub w ekosystemie Huby zaliczają się do królestwa grzybów. Prowadzą one pasożytniczy tryb ż...
O synestezji słów kilka… [wywiad]
Najlepsze, Społeczeństwo, Szkoła

O synestezji słów kilka… [wywiad]

Wywiad z Julią Pawińską, 16-letnią licealistką z LO Bednarska, która z „pomieszaniem zmysłów” żyje praktycznie od… zawsze. Synestezja to zjawisko zwane popularnie „pomieszaniem zmysłów”, które charakteryzuje się połączeniem przynajmniej dwóch wrażeń sensorycznych (np. smakowych i słyszalnych zjawisk – przypasowujemy dźwiękom określony walor smakowy). W większości przypadków synestetycy dowiadują się o swojej odmienności w dojrzałym wieku i od dzieciństwa funkcjonują z tym lekkim zaburzeniem percepcji, traktując swoje dodatkowe zdolności jako coś normalnego (nie inaczej było z indagowaną Julią Pawińską). Jeszcze w XIX wieku uważano, że jest to dalekie echo odurzenia narkotycznego czy innych środków odurzających, zmieniających świadomość. Okazuje się jednak, że statystycznie jedna na ...
Czy Związek Sowiecki w czasach stalinowskich był państwem totalitarnym?
Najlepsze, Nauka, Społeczeństwo, Szkoła

Czy Związek Sowiecki w czasach stalinowskich był państwem totalitarnym?

W świetle definicji słownika The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, autorstwa wybitnego filozofa i historyka Rogera Scrutona, mianem państwa totalitarnego możemy określić każde państwo, które nie zezwala na funkcjonowanie żadnych autonomicznych instytucji i.e. ustrój w którym cele, działalność i członkostwo wszystkich organizacji poddana są nieograniczonej władzy państwa”. Podobny pogląd prezentuje profesor Simon Blackburn w Oxford Dictionary of Philosophy. Według niego totalitaryzm oznacza „zasadę rządów, według której wszystkie instytucjonalne i prywatne układy podporządkowane są całkowicie władzy państwa. W systemie totalitarnym nie istnieją zatem żadne instytucje autonomiczne względem państwa i nie ma prawnej granicy między prywatną i publiczną sferą życia obyw...