piątek, 2 grudnia

Miesiąc: maj 2021

Od potęgi do kryzysu, Rzeczpospolita Obojga Narodów w II połowie XVII wieku
Historia, Najlepsze

Od potęgi do kryzysu, Rzeczpospolita Obojga Narodów w II połowie XVII wieku

Rzeczpospolita Obojga Narodów powstała w 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej łącząc Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie. Była jednym z większych państw europejskich, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. XVII wiek był dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów okresem wielu konfliktów zbrojnych, ale także kryzysów politycznych, gospodarczych i społecznych, które szczególnie nasiliły się w drugiej połowie tego stulecia. Europa i Polska w XVII wieku XVII wiek to okres, w którym w Europie m.in. następował powolny koniec potęgi Hiszpanii, umacniała się pozycja Francji i Brandenburgii, rosła potęga Szwecji, a z południa następowała ekspansja turecka. Pierwsza połowa XVII wieku w Europie to czasy wojny trzydziestoletniej, w którą zaangażowane były prawie wszystkie liczące ...
Femicide in Mexico – price of being a woman
Najlepsze, Społeczeństwo, Wydarzenia

Femicide in Mexico – price of being a woman

As the whole world is battling the Covid-19 pandemic, women took up another fight. The ‘Shadow Pandemic’, as the UN Women called it, is a drastic surge in gender-based violence against women that has been taking place since the Covid outbreak. Lockdown and isolation from the outside world created a great environment for men to abuse women with impunity. In some countries, domestic abuse reports increased even fivefold. All over the world, women are fighting for their rights to autonomy and safety. In some places, for example Poland, this fight has been going on for months now. In others, a wave of protests was caused recently by a story of Sarah Everard, a woman who was raped and killed in London by a police officer. One of the loudest countries is Mexico where violence against women an...
Poland in the lead – but where?
Społeczeństwo

Poland in the lead – but where?

Poland has lately ranked top in many European ranking – the question is, is it something to be proud of? The ‘good change’ might not be so good after all. Here are some rankings the government-controlled media might not show you. Fastest autocratizing country in the world The report ‘Autocratization Turns Viral’ conducted by Varieties of Democracy placed Poland on the 1st place. The report measured how much countries’ positions as democratic states fell in the last 10 years. Not surprisingly, experts noted that the biggest blows to Polish democracy occurred after 2015. They came in form of erosion of rule of law as well as attack on the judiciary system and the media. Because of that, Poland preceded such countries as Hungary, Turkey, and Bolivia that also made their way into the Top...