sobota, 9 grudnia

Miesiąc: styczeń 2018

Gospodarka II RP: sukcesy i porażki
Historia, Nauka, Szkoła

Gospodarka II RP: sukcesy i porażki

Problemy natury ekonomicznej należały do najpoważniejszych wyzwań nowego państwa polskiego na przestrzeni lat 1918-1939. Od stanu gospodarki w znacznym stopniu zależała pozycja państwa na arenie międzynarodowej oraz przede wszystkim poziom życia obywateli. W świetle definicji Oxford English Dictionary gospodarka oznacza „stan państwa lub regionu pod względem produkcji i konsumpcji dóbr i usług oraz podaży pieniądza.”[1] Gospodarka jest zatem pojęciem niezwykle szerokim obejmującym niemalże każdą sferę ludzkiego życia i wytwórczości. Niniejsza praca przedstawi, przeanalizuje i oceni politykę gospodarczą rządów II Rzeczypospolitej w czterech kluczowych sferach : infrastruktury, finansów, rolnictwa oraz przemysłu. Państwo u progu niepodległości zmagało się z wieloma poważnymi trudnościami ham...
Czy warto dążyć do prawdy za wszelką cenę? Rozważania na kanwie „Króla Edypa”.
Nauka

Czy warto dążyć do prawdy za wszelką cenę? Rozważania na kanwie „Króla Edypa”.

Prawda jest przedmiotem debat i sporów ludzi od tysięcy lat. Zagadnienie prawdy dotyczy bowiem każdego człowieka z osobna, jak również ludzi, jako związanej ze sobą, chcąc nie chcąc, społeczności. Sądy dotyczące prawdy są skrajnie różne: jedni mówią, że jest ona jedna, wielka, nieskończona i, co najważniejsze, wspólna. Podążają oni bardziej lub mniej świadomie za myślą Sokratejską. To Sokrates bowiem, w starożytnych Atenach, ponad dwa i pół tysiąca lat temu sformułował twierdzenie o istnieniu prawdy obiektywnej. Stanął on w opozycji do tego, co w tamtych czasach głoszono powszechnie. Mianowicie, że jest „tyle prawd, ile ludzi”. Prekursorami tego relatywistycznego poglądu na temat prawdy byli sofiści – ateńscy nauczyciele, oferujący bogatej młodzieży, która w przyszłości objąć miała waż...
Film Review: Star Wars Episode VIII – The Last Jedi
Recenzje, Szkoła

Film Review: Star Wars Episode VIII – The Last Jedi

On the 15th of December 2017, the second film of the Star Wars sequel trilogy The Last Jedi was released in the US and is currently judged as a four to five star movie, furthermore, there are mixed emotions of whether the movie was the best or the worst out of all of the Star Wars film series, therefore it remains as the main thing going around the media. Star Wars: (Episode VIII) The Last Jedi is a science-fiction movie, written and directed by Rian Johnson and owned by The Walt Disney Company. The filming started on the 14th of September 2015 in Ireland and ended in the beginning of the year 2017. The plot revolves around the characters from the last Star Wars movie The Force Awakens, and the story of the new part begins as if the movies weren’t parted for 2 years but 2 second...
Komentarz do fragmentu tekstu „Bildungsroman” Krzysztofa Vargi
Nauka

Komentarz do fragmentu tekstu „Bildungsroman” Krzysztofa Vargi

Krzysztof Varga, nie jako pierwszy i nie po raz pierwszy, podejmuje w swoim tekście próbę syntezy problemów trapiących dzisiejszy świat. Wchodząc na szczyt wzgórza, zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie teatru, który wystawia przed nim rażącą w oczy sztukę o codzienności. Z jednej strony widzi „przesadnie wymalowane, wypudrowane i wyperfumowane piękności”, a z drugiej stoki, które mogłyby się stać „najpiękniejszym cmentarzyskiem świata”. Motywem, który zdaje się łączyć, w sposób tragiczny, te dwa obrazy, jest nieuniknione poczucie przemijania. Z jednej strony jeszcze zupełnie nieuświadomione, a z drugiej uświadomione aż do bólu. Jednak te obrazy łączy coś jeszcze — lokalizacja, a ściślej Budapeszt. Jest to miasto położone w miejscu dla samego pisarza wyjątkowym. Varga jest synem polsko-w...